972 427 771 / 606 998 955 reserva@montjuicbb.com

A vegades les presses del dia a dia ens fan oblidar el que és realment important…però no hi ha res com la satisfacció que sens quan fas feliç als altres.
Gràcies també per fer-me feliç a mi.
MaCarme
Sometimes day to day hurries make us forget what is really important… but there’s nothing like the satisfaction of making someone happy .
Thank you also for making me happy .
Macarme